Gå direkt till innehåll
Ny svensk forskning visar att just långsiktigheten gör att familjeföretag klarar sig bättre än andra företag i lågkonjunkturer och andra kriser. Det skriver Annelie Karlsson och Kathrine Löfberg.
Ny svensk forskning visar att just långsiktigheten gör att familjeföretag klarar sig bättre än andra företag i lågkonjunkturer och andra kriser. Det skriver Annelie Karlsson och Kathrine Löfberg.

Blogginlägg -

Det spelar roll vem som äger företagen

Publicerad i NWT den 19 september, 2023

De senaste åren har det blivit tydligare hur viktigt det är vem som äger företag. En fråga vi många gånger inte tänker på. Ägarnas syfte, drivkrafter, målsättningar och värderingar avgör hur företaget styrs och drivs, mot vilka mål och inte minst med vilket tidsperspektiv. Allt det här spelar roll. Det är de värmländska familjeföretagen ett bra exempel på.

Tidsperspektivet är en central faktor som påverkar ägares agerande. När utvärderar ägarna om det har lyckats? Handlar det om kortsiktig kapitalförvaltning eller långsiktig fördelning av tillgångar över generationer? Medelinnehavet av en aktie på stockholmsbörsen är nere på nanosekunder. Börsbolagen har inte sällan ett starkt fokus på kvartalsekonomin, medan familjeföretagen tänker i generationer. Ny svensk forskning visar att just långsiktigheten gör att familjeföretag klarar sig bättre än andra företag i lågkonjunkturer och andra kriser.

Synen på investerat kapital är en annan faktor som spelar stor roll. I familjeföretag ser ägarna oftast kapitalet även som en emotionell tillgång. Då handlar målsättningen inte bara om tillväxt och vinst utan även om känslomässig avkastning. Ägarna vill vara stolta över verksamheten. Det kan handla om hur nöjda kunderna är med företagets produkter eller tjänster, men också om stoltheten över att bidra till en positiv utveckling på orten man verkar. Eller om att vara en god arbetsgivare som skapar arbetstillfällen i det egna företaget och hos lokala underleverantörer.

Ägarnas närhet till verksamheten påverkar också. När ägarna har erfarenhet och kunskap om verksamhetslogiken i de bolag de äger, finns en naturlig balans till den finansiella logiken. Då blir frågor om återinvestering eller utdelning, expansion eller effektivitet, lång eller kort sikt en naturlig del av företagsamheten. Inte sällan svarar familjeföretagare att de vill göra både och, vilket bidrar till trygghet och stabilitet i verksamheten. Men avvägningen och balanserandet kräver sin ägare.

Det kräver ägare som har en nära koppling till verksamheten och förstår dess inneboende dynamik på djupet. Dessa ägare har ytterligare kunskap om och direkta relationer med företagets olika intressenter. Det gör att ägarna ser sig som en del i ett kretslopp, inte som den sista och slutliga ägaren. När ansvar ska utkrävas är det ägare av kött och blod som står där. De står där med ansikte och hjärta bakom ord och handling när det blåser.

I Family Business Network, en medlemsorganisation för ägarfamiljer, utvecklas familjernas ägande och ägarstyrning. Det är ett ägande som värderar avkastning på både finansiellt och emotionellt kapital. Ett ägande som utvärderar över generationer och inte kvartal. Ägare som brinner för orten de är verksamma i. Ett ägande som står för över 80 % av Sveriges BNP utanför storstäderna, och skapar fler och tryggare jobb än andra ägarformer. Därför är familjers ägande något att värna, speciellt i dessa tider.

Kathrine Löfberg, styrelseordförande i Löfbergs, medlem i Family Business Network
Annelie Karlsson, vd, Family Business Network

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll