Gå direkt till innehåll
- Fler företag borde välja fossilfria sjöfrakter för att minska sina utsläpp, det säger Kajsa-Lisa Ljuden, hållbarhetschef på Löfbergs och Matilda Jarbin, hållbarhets- och kommunikationschef på Scanlog.
- Fler företag borde välja fossilfria sjöfrakter för att minska sina utsläpp, det säger Kajsa-Lisa Ljuden, hållbarhetschef på Löfbergs och Matilda Jarbin, hållbarhets- och kommunikationschef på Scanlog.

Blogginlägg -

Fossilfria sjöfrakter – en lågt hängande frukt som fler borde plocka

Sjöfrakt är ur klimatsynpunkt ett smart alternativ till flygfrakt, men går många gånger under radarn när företag kartlägger sina Scope 3-utsläpp. Ofta genererar företagens inköpta varor de största utsläppen medan fraktens utsläpp, till exempel per kilo kaffe, är förhållandevis låg. Det är ändå bra och viktigt att det nu finns lösningar för att göra sjöfrakter fossilfria. En lågt hängande frukt, den är det ju smart att plocka först.

Att kartlägga sina utsläpp, sätta klimatmål och planera för att reducera utsläppen är idag en hygienfaktor för stora svenska bolag. Fokus ligger ofta på Scope 1 och 2, det vill säga direkta och indirekta utsläpp i den egna verksamheten, trots att de största utsläppen oftast sker i Scope 3. Här hittar vi till exempel utsläpp från transporter, som sällan prioriteras. Bolag kan ha en stark hållbarhetsprofil och göra stora satsningar för att minska sina utsläpp, men utsläppen från transporter prioriteras bort med motiveringen att det står för en liten del av företagets totala utsläpp. Som hållbarhetschefer har vi ändå svårt att förstå resonemanget. Varje minskat ton koldioxid är en vinst för planeten och kommande generationer, och då kan vi inte prioritera bort utsläppsminskningar som är kostnadseffektiva och som kan ske redan idag.

När Scanlog beslutade sig för att bli ett hållbart företag som arbetar med logistik, i stället för ett logistikföretag som arbetar med hållbarhet, började arbetet med att fram en produkt för fossilfria sjöfrakter. Tillsammans med partnern STX kan Scanlog nu leverera en unik, rederineutral lösning som reducerar utsläppen med 100 % genom att köpa flytande biogas (LBG) som bunkras i fartyg i norra Europa enligt massbalansprincipen.

Familjeföretaget Löfbergs har alltid haft ansvarstagande och samarbete i fokus, och har många gånger varit först på marknaden med nya lösningar. När Scanlog presenterade sin banbrytande och rederioberoende lösning för Löfbergs gick beslutsprocessen snabbt, och från och med 1 januari 2024 köper Löfbergs fossilfri sjöfrakt av Scanlog för alla godstransporter av råkaffe från ursprungsland, vilket reducerar 100 % av CO2e-utsläppen från dessa transporter. Den största klimatpåverkan i Löfbergs värdekedja sker vid kaffeodling, och där gör företaget stora satsningar. Men i strävan att minska klimatutsläppen i hela värdekedjan finns det många stenar att vända på, och fossilfria sjöfrakter är ett viktigt steg.

Omställningen går alldeles för sakta och någon måste våga gå först för att andra ska hänga på. Det är bara så vi kan få upp produktionen, för vem vill tillverka biobränslen om ingen vill köpa den?

Transporter står för hela 14 % av världens utsläpp av växthusgaser, en betydande del. Idag finns det fossilfria lösningar, men de behöver skalas upp. För att öka produktionen av biobränsle måste vi öka konsumtionen och vara beredda att betala mer än för fossila bränslen. En ökad betalningsvilja skulle kunna finansiera bränslebytet, och här har alla i logistikkedjan ett ansvar. Löfbergs reducerar nu 100 % av CO2e-utsläppen från sina transporter av råkaffe, vilket motsvarar cirka 1 800 ton CO2. Det är en relativt stor investering, men inte om man slår ut den per kaffepaket.

Omställningen är i full gång och vi ser många krafter i rätt riktning, inte minst från EU och direktiven i Fit for 55. Samtidigt vet vi att vi måste skruva upp tempot för att klara 1,5-gradersmålet. Vi behöver vara tuffa, modiga och inspirera varandra. Marknaden behöver leverantörer som kan tillhandahålla fossilfria lösningar och kunder som är redo att betala för dom. Vi blir modigare, mer lönsamma och når mycket längre när vi går samman. Vi vill nu visa att en av lösningarna redan är här, den är både praktiskt och ekonomiskt genomförbar och bidrar kostnadseffektivt till en minskad klimatpåverkan. Vi är redo och har tagit klivet. Vill ni haka på?

Kajsa-Lisa Ljuden, Hållbarhetschef, Löfbergs
Matilda Jarbin, Hållbarhets- och Kommunikationschef, Scanlog

***


FAKTA FOSSILFRI SJÖFRAKT

Fossilfri sjöfrakt i denna artikel avser reduktion av växthusgasutsläpp genom certifierade Maritime Carbon Insets med full additionalitet och spårbarhet. Med Maritime Carbon Insets menas den unika äganderätten till anspråk på en verifierad indirekt utsläppsreduktion inom den maritima värdekedjan genom Book & Claim mekanismen och som genereras, överförs och används i enlighet med den metodik för transportsektorn som anges av Smart Freight Centre (SFC).

Utsläppsreduktionen sker genom att Scanlog via sin samarbetspartner STX bunkrar LBG i fartyg i Europa enligt massbalansprincipen, där äganderätten till reduktionen i Scope 3 avstås av redaren och överförs till Scanlogs kunder, via Scanlog. LBG är det biodrivmedel med högst utsläppsreduktion jämfört med fossila bränslen. Scanlog köper LBG som produceras av gödsel i Europa.

  • Reduktionen i Scope 3 verifieras av ett oberoende verifieringsinstitut efter granskning.
  • Biogasen (Liquified Bio Gas) är certifierad i EU i enlighet med ISCC (International Sustainability Carbon Certification).
  • Maritime Carbon Insets verifieras av oberoende verifieringsinstitut enligt ISO 14083:2023
  • Spårbarheten verifieras i enlighet med ISO 22095:2020 (Book and Claim)

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll