Gå direkt till innehåll
Martin Löfberg ägnar en stor del av sin tid åt hållbara inköp. Här på ett besök hos Emilio Gonzales i Colombia.
Martin Löfberg ägnar en stor del av sin tid åt hållbara inköp. Här på ett besök hos Emilio Gonzales i Colombia.

Blogginlägg -

Tillsammans för en rättvis tillväxt

En rättvis tillväxt på kommersiella villkor, där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras är en förutsättning för en hållbar utveckling. För att trygga tillgång på kaffe i framtiden arbetar Löfbergs tillsammans med en rad aktörer för att förbättra kaffeodlarnas livsvillkor, utvecklingsmöjligheter och förmåga att anpassa sig till effekterna av klimatförändringar.

Martin Löfberg är Chief Purchasing Officer på Löfbergs och ägnar en stor del av sin tid åt hållbara inköp. Vanligtvis reser han och hans kollegor många dagar per år och besöker kaffeodlingar och andra leverantörer. Han berättar hur pandemin försvårat arbetet och ökat hållbarhetsriskerna. Men också om hur digitala lösningar både kan ge en ökad transparens och enklare direktkontakt med kaffeodlarna. Det ger nya ökade möjligheter att ha en positiv påverkan.

Han är stolt över att Löfbergs som företag tar ansvar och främjar samarbete, engagerar sig i globala frågor och investerar i både den egna produktionen och i odlarled.

- Vi orkar hålla en bredd med begränsade resurser, och jobbar med helheten. Vi gör det vi kan för att minska riskerna och samtidigt ha ett kommersiellt framåtriktat perspektiv. Det måste hänga ihop för att vi långsiktigt ska kunna göra skillnad, säger Martin.

- Pandemin har inneburit att vi inte kunnat vara på plats som vi brukar, berättar Martin vidare.

- Besöken är ett av våra viktigaste redskap. Det ger helt andra möjligheter till samarbeten när vi på plats ser hur klimatförändringar, infrastruktur och politiska läget i en region påverkar. Vi har trots frånvaron av att vara fysiskt på plats klarat oss ganska bra tack vare att vi har långa relationer med många odlare och haft en tät dialog via digitala kanaler.

Hållbarhetsriskerna har ökat under pandemin. När människor kämpar för sin överlevnad blir det mindre fokus på arbetsvillkor, bekämpningsmedel och kvalitet. Hårdast drabbas de längst ner i kedjan, inte minst migrantarbetare som ofta plockar kaffet.

- De kommersiella aspekterna blir ännu viktigare och att fokusera på hur vi bäst kan bidra till att riskerna minskar. Vi köper vårt kaffe direkt från odlarländer med så få mellanhänder som möjligt. En stor del kommer från kooperativ med småskaliga kaffeodlare. Kooperativen kan bestå av flera hundra medlemmar, trots det har vi full spårbarhet, förklarar Martin.

Certifierat kaffe gör skillnad
Sedan 1996 arbetar Löfbergs tillsammans med olika certifieringsorgan för att öka tillgång och efterfrågan på certifierat kaffe. Idag är Löfbergs en av världens största inköpare och rostare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. De olika certifieringarna kompletterar och överlappar varandra. Alla bidrar på ett positivt sätt. Målet är att allt inköpt kaffe ska vara certifierat 2025.

- Vi har valt att arbeta med certifieringar eftersom det ger oss en bra tredjepartskontroll. Det finns en stor efterfrågan på certifierat kaffe. På våra resor i odlarländer ser vi med egna ögon att det minskar hållbarhetsriskerna. Exempel på det är att hållbara odlingsmetoder och biologisk mångfald ökar, att kvinnors ställning stärks och att förutsättningarna för barns utbildning förbättras, säger Martin Löfberg.

Riskbedömning i alla led
Inköp har fått en mer centraliserad roll på företaget de senaste åren, även indirekta köp som material, tjänster och logistik hanteras av inköpsavdelningen på huvudkontoret i Karlstad. Det ger en bättre kontroll av att alla kriterier uppfylls och utvärderingar blir likvärdiga. Riskpyramiden gäller råvaror, helfabrikat och andra varor och beskriver hur arbetet med riskhantering inom leverantörskedjan går till.

- Innan vi inleder ett nytt samarbete genomför vi en grundlig utvärderingsprocess som täcker alla aspekter av hållbarhet, säkerhet och kvalitet, men även risker kopplat till ursprung och typ av produkt, säger Martin.

- Efter godkänd utvärdering skriver alla leverantörer under och förbinder sig att följa vår uppförandekod. De utvärderas löpande utifrån det. När vi besöker leverantörer kontrollerar vi alltid hållbarhets-, säkerhets- och kvalitetsparametrar. Alla bedömningar dokumenteras och följs upp.

Samarbete är motorn
På frågan om vad Martin tycker att Löfbergs ska fokusera mer på i framtiden, svarar han hoppfullt.

- Det finns en otrolig kraft i att göra saker tillsammans med andra – med leverantörer, kooperativ, odlare, kunder och andra partners. Den kraften ska vi bygga vidare på. Vi kommer att fortsätta både tro på och driva på mot de globala mål som finns. Tänk vilka resultat vi kan få om alla drar åt samma håll. Vi vill driva en transformation i kaffesektorn. Vi tror på kraften i en direkt och transparent kontakt mellan odlare och konsument. Därför har vi som första rosteri anslutit oss till plattformen Era of We, som ger mer makt till odlarna och ökar värdet på deras produkter.

>> Läs mer i Löfbergs Hållbarhetsredovisning 2020/2021.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll