Gå direkt till innehåll
Samarbete för en hållbar framtid

Blogginlägg -

Samarbete för en hållbar framtid

En hållbar utveckling förutsätter samarbete, och vi blir bättre genom att lära av andra. På Löfbergs engagerar vi oss i nätverk och olika initiativ för att påverka samhällsutvecklingen och dela kunskap och erfarenheter med andra kring hållbarhet.

Vi investerar i samhället på olika vis, genom skatter, sponsring och olika typer av samarbeten med kunder och partners. Våra investeringar bidrar både i odlarländer och på våra hemmamarknader och vi väljer att satsa där vi vet att vi kan göra störst nytta.

Samarbeten stöttar småskaliga kaffeodlare
Till dags dato har vi stöttat över 190 000 kaffeodlare genom olika utvecklingsprojekt. Störst är insatsen inom International Coffee Partners (ICP) där vi arbetar tillsammans med en rad andra familjeägda kaffeföretag. Vi investerar cirka 1,7 miljoner kronor varje år inom ramen för ICP för att stötta småskaliga kaffeodlare.

Tillsammans med kunder och konsumenter bidrog vi i år också med cirka 28 miljoner i extra premier till kooperativ och betalning till kaffeodlare genom Fairtrade-systemet.

Sponsring för en mer inkluderande och jämlik idrott
Både större och mindre idrottsföreningar sponsras av oss på flera av våra marknader. I Danmark är vi stolta partners till elitfotbollsklubben för män, Viborg FF, och ett av de främsta handbollslagen för kvinnor, Viborg HK. Vi är också stolt medgrundare och sponsor till det danska projektet Knus Kræft som samlar in pengar till cancersjuka barn.

I Sverige är vi sedan många år huvudsponsor till en av Sveriges mest framgångsrika ishockeyföreningar: Färjestad BK. Föreningen har lag för kvinnor och män i olika åldrar som vi stöttar i vårt samarbete. Vi är också sponsorer till svenska alpina skidlandslaget där vi bland annat har ett mycket nära samarbete med VM-medaljören Anna Swenn-Larsson.

Våra värderingar leder oss när vi väljer vad vi ska sponsra. Tillsammans med de vi sponsrar arbetar vi till exempel för en mer inkluderande och jämlik idrott. Målet för 2026 är att våra sponsorpengar ska fördelas lika mellan män och kvinnor eller vara könsneutralt.

Kraften i att göra saker tillsammans
Vi vet att vi måste samarbeta för att uppnå en hållbar utveckling. Vi vet också att vi blir bättre genom att lära av andra. Därför engagerar vi oss i en rad nätverk och initiativ för att påverka samhällsutvecklingen och dela kunskap och erfarenheter kring hållbarhet med andra aktörer.

Här är några exempel på gemensamma initiativ och samarbeten som vi är engagerade i:

Internationellt

 • International Coffee Partners
  Tillsammans med sju andra privatägda europeiska kaffeföretag driver vi sedan 2001 den icke vinstdrivande organisationen International Coffee Partners. ICP:s mål är att skapa bättre levnadsvillkor för småskaliga kaffebönder.
 • Coffee & Climate
  Tillsammans med medlemmarna i International Coffee Partners och andra kaffeföretag, Sida och lokala ideella organisationer driver vi Coffee & Climate som hjälper småskaliga odlare att hantera klimatförändringar.

Sverige

 • Hagainitiativet
  Ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan genom tuffa gemensamma mål och en tydlig påverkanstrategi. I nätverket finns 12 medlemmar, däribland Axfood, McDonald’s, Coca-Cola och Lantmännen.
 • Livsmedelsföretagen
  Livsmedelsföretagen (Li) representerar livsmedelsindustrin i Sverige. Li är en del av Svenskt Näringsliv och medlem i FoodDrinkEurope. Li:s Hållbarhetsmanifest innehåller fem åtaganden inom hållbarhetsområdet som medlemmarna kan ansluta sig till.
 • Hållbar Livsmedelskedja
  Nätverk bestående av 15 ledande svenska livsmedelsföretag som tillsammans med Världsnaturfonden tar aktivt ansvar för att ställa om och bidra till en mer hållbar livsmedelskedja. Fokus på att ta fram ”En färdplan för Hållbar Livsmedelskedja 2030” där mål formuleras för livsmedelskedjan som helhet men även för vissa sektorer.
 • CSR Sweden
  Företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Löfbergsgruppen sitter i styrelsen via Martin Löfberg.
 • Fossilfritt Sverige
  En plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.
 • RISE nätverk Mat & Miljö
  Mötesplats för intressenter i livsmedelskedjan med syfte att ta del av senaste kunskap, fakta och händelser inom miljöområdet.
 • 100 %-klubben
  Genom 100 %-klubben vill Atea utmana organisationer att se över sin livscykelhantering av IT-produkter för att öka andelen återanvända och återvunna enheter.

Danmark

 • Food & Bio Cluster Denmark
  Nätverk med fokus på kunskap, utveckling och hållbarhet för intressenter i livsmedelskedjan i Danmark.
 • Dansk Institut for Etisk Handel
  Dansk NGO som driver på för en etisk handel genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor och intresseorganisationer.
 • Danmark mod Madspild
  Nätverk med gemensamt åtagande att halvera matspillet till 2030. Initiativtagarna är 15 olika företag inom dansk detaljhandel och dansk livsmedelsproduktion samt intresseorganisationer.

>> Läs mer i Löfbergs Hållbarhetsredovisning 2020/2021.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll