Gå direkt till innehåll
Kathrine Löfberg, styrelseordförande, och Anders Fredriksson, vd, om året som gått och framtiden beträffande Löfbergs hållbarhetsarbete.
Kathrine Löfberg, styrelseordförande, och Anders Fredriksson, vd, om året som gått och framtiden beträffande Löfbergs hållbarhetsarbete.

Blogginlägg -

Utmaningar och hopp på hållbarhetsområdet

Det handlar om kraften i att göra saker tillsammans, även på hållbarhetsområdet. Här berättar Kathrine Löfberg, styrelseordförande och fjärde generationen Löfbergare och Anders Fredriksson, vd, om hur kafferosteriet Löfbergs tänker och arbetar för att bidra till en hållbar utveckling.

Anders, vad betyder hållbarhet för dig?

Hållbarhet är utan tvekan vår samtids allra viktigaste fråga. För Löfbergs som verksamhet, som för alla företag, är en hållbar utveckling helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta existera. Den senaste IPCC-rapporten är tydlig. Vi behöver agera nu och näringslivet spelar en avgörande roll. Löfbergs har sedan starten 1906 tagit ett stort ansvar för samhället, människor och miljön och vi ska även i framtiden vara en ledande aktör som driver mot en hållbar utveckling.

Vad har Löfbergs gjort för hållbarhet året som gått?

Det har varit ett år fyllt av utmaningar för medarbetare, kunder, odlare och vår affär. Men också ett år där vi som människor och företag lärt oss mycket oerhört snabbt och gjort beteendeförändringar som annars kunnat ta flera år. Våra nya kunskaper och beteenden ger oss möjlighet att accelerera vårt arbete inom hållbar utveckling. Vi har lärt oss att mötas och samarbeta digitalt, och hitta nya kanaler för affärer och lärande. Det går att förändra ohållbara beteenden snabbt när vi måste. Det är en urstark lärdom i sig och hoppfullt för hur vi kan fortsätta och accelerera vårt hållbarhetsarbete, från kaffeodlarens bönor till konsumentens kopp.

I backspegeln har Löfbergs under 2020 /2021 både hanterat nuläget och samtidigt jobbat med förnyelse och långsiktig utveckling. Året har inneburit att försäljningen snabbt anpassats efter förändrade konsumtionsmönster. Kaffeälskare som arbetat hemma har handlat sitt kaffe digitalt och börjat fika på nya sätt. Det har tvingat oss till snabba anpassningar och ett mer agilt förhållningssätt. Det tillsammans med våra trogna konsumenter och kunder har gjort att vi klarat året på ett bra sätt vilket är något vi ska vara stolta över. Det nya, klimatsmarta rosteriet för hela bönor och byte till förnybar gas i rosteriet för malet kaffe har inneburit stora kliv mot målet att bli 100 procent fossilfria, och vi har jämfört med förra året minskat vår klimatpåverkan med 42 procent.

Förpackningsutvecklingen i branschen, där Löfbergs är drivande, har tagit viktiga steg mot 100 procent förnybart/återvunnet material i samtliga förpackningar. Och vi har lagt in ytterligare en växel för att öka organisationens kunskap inom inkludering, och vad det innebär i beteenden i praktiken.

Kathrine, om vi blickar ut i världen, 125 miljoner människor är beroende av kaffe för sin försörjning, hur har året som gått påverkat världens kaffebönder?

De har drabbats hårt. Stängda gränser, logistikutmaningar med bland annat global brist på containers, stängda marknader och utegångsförbud har gjort det svårt för kaffebönderna att driva sina småskaliga familjeföretag. I kriser som detta ser vi att våra långa och nära relationer med kooperativ och odlare är väldigt värdefulla, och något som både minskar vår och odlarnas sårbarhet. 

Vi har också intensifierat vårt arbete med att stärka småskaliga kaffeodlare inom ramen för International Coffee Partners. Hittills har vi nått över 105 000 deltagare och därmed redan nått målet om 100 000 deltagare till 2023. Vi har lagt mycket kraft på att utveckla nya digitala sätt att nå och stötta kaffebönder som deltar. Och vi har under året fått många bevis på att vårt arbete ger effekt. Deltagare som varit en del av ICP har en högre motståndskraft och har klarat sig bättre under pandemin än många andra. 

Vårt arbete med Coffee & Climate där vi stöttar bönder att hantera klimatförändringar är ett annat verktyg som vi arbetat hårt med under året. Det ska vi nu se till att sprida på bred front så att det når och stöttar än fler kaffeodlare över världen.

Kaffet är hotat. Färre unga som ser en framtid inom kaffe. Klimatförändringar påverkar hårt, senast frosten i Brasilien som drivit upp marknadspriset på kaffe. Hur arbetar Löfbergs för att säkra morgonkoppen och stärka nästa generation kaffebönder?

Vi är ett familjeföretag som funnits sedan 1906. Som ägare är vår vision att skapa goda stunder för kommande generationer. Kommande generationer kaffedrickare, kaffebönder, leverantörer och även kommande generationer Löfbergare. Alla våra insatser handlar om det.

Att vi som första rostare går in i plattformen Era of We med målsättning att demokratisera värdekedjan är ett annat exempel. Plattformen ger kaffebönderna praktisk möjlighet att nå konsument direkt och få ut ett högre värde av sitt kaffe. Jag tror att vi om några år kommer blicka tillbaka på etableringen av Era of We som ett stort och betydelsefullt steg för att förändra och förbättra kaffebranschen.

Hur arbetar styrelsen och du som ordförande med att driva på hållbarhetsagendan?

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och ett sätt att göra affärer på, så det är därför också naturligt att hållbarhet genomsyrar styrelsens strategiska arbete och de beslut vi tar. Givetvis följer vi upp att vi går i riktning mot våra mål. Att säkra en hållbart långsiktig verksamhet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är givetvis också vd:s viktigaste uppdrag från styrelsen.

Anders, hur ska Löfbergs under din ledning arbeta med hållbarhet?

Ambitionen kan bara vara att vara ledande i hållbarhetsfrågorna inom kaffebranschen. Löfbergs ska stå först i ledet och driva på mot en hållbar framtid på den här planeten. Vi måste våga leda och gå först, och tillsammans med kunder och samarbetspartners ska vi nå framgång. Vi har under året uppdaterat vårt ramverk för vår hållbara affärsstrategi som utgår från de globala målen, våra värderingar och vår verksamhets största risker och möjligheter. Detta ramverk ska leda oss framåt mot allt tuffare målsättningar och ambitioner.

>> Läs mer i Löfbergs Hållbarhetsredovisning 2020/2021.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll