Gå direkt till innehåll
Kathrine Löfberg är styrelseordförande i Löfbergs. Här bloggar hon om vikten av att jobba tillsammans för att bidra till en positiv utveckling i odlarländer.
Kathrine Löfberg är styrelseordförande i Löfbergs. Här bloggar hon om vikten av att jobba tillsammans för att bidra till en positiv utveckling i odlarländer.

Blogginlägg -

”Samarbeten förbättrar kaffeodlarnas utvecklingsmöjligheter”

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Gör man saker tillsammans kan man göra ännu mer. Det är International Coffee Partners och coffee&climate två bra exempel på.

2001, mitt under den kaffekris som ledde till allvarliga problem för miljontals småskaliga kaffeodlare, beslutade en mindre grupp familjeägda kaffeföretag, bland annat Löfbergs, sig för att samarbeta för att utveckla effektiva lösningar som kunde hjälpa kaffeodlare och deras familjer att förbättra sina utvecklingsmöjligheter och levnadsvillkor.

Resultatet blev International Coffee Partners (ICP), en icke-vinstdrivande organisation, som nu kan se tillbaka på drygt 20 år av framgångsrik support till småskaliga kaffeodlare. Idag är vi åtta europeiska företag som jobbar tillsammans i innovativa projekt med en holistisk syn på odlarnas situation för att skapa en positiv och bestående förändring i kaffesektorn.

Sedan starten har vi nått drygt 110 000 småskaliga kaffeodlare i 13 länder genom våra utvecklingsprojekt där vi bland annat fokuserar på att skapa bättre förutsättningar för hållbara jordbruksmetoder, entreprenörskap, starka bondeorganisationer och nästa generation. Samtidigt är jämställdhet en grundläggande aspekt i allt arbete.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som kaffebranschen står inför och här krävs fördjupade insatser och samarbeten. Det är precis vad coffee&climate (c&c), som vi grundade 2010 tillsammans med övriga ICP-företag, handlar om.

c&c är också ett icke-vinstdrivande initiativ, och här samverkar kaffeföretag, offentliga aktörer och lokala organisationer för att hjälpa småskaliga kaffeodlare att möta klimatförändringar och förbättra sina försörjningsvillkor.

Med fokus på innovation och att sprida kunskap har c&c utvecklat en verktygslåda med olika verktyg och metoder som utvecklats tillsammans med några av världens ledande klimatexperter. Allt samlas på en öppen onlineplattform där odlare och andra aktörer kan utbyta kunskap och erfarenheter om fungerande och innovativa metoder för klimatanpassning.

Fram till nu har c&c hjälpt mer än 64 000 kaffeodlare och deras familjer, och idag är c&c verksamma i Indonesien, Etiopien, Tanzania, Uganda, Brasilien, Honduras och Guatemala.

Engagemanget i International Coffee Partners och coffee&climate är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, och något vi kommer att fortsätta med – och som visar att det handlar om kraften i att göra saker tillsammans.

Kathrine Löfberg


>> Läs mer i Löfbergs hållbarhetsredovisning.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll