Gå direkt till innehåll
Martin Löfberg är Chief Purchasing Officer på Löfbergs. Här bloggar han om behovet av en schysstare och mer transparent värdekedja i kaffebranschen.
Martin Löfberg är Chief Purchasing Officer på Löfbergs. Här bloggar han om behovet av en schysstare och mer transparent värdekedja i kaffebranschen.

Blogginlägg -

”Schysst handel en drivkraft för hållbara utveckling”

Att bidra till en schysstare, affärsdriven och mer transparent värdekedja är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. På Löfbergs strävar vi efter att vara en drivkraft när det kommer till att skapa bättre möjligheter för kaffeodlare och deras samhällen världen över. Men vi arbetar inte bara i den egna värdekedjan, vi vill också bidra till att förändra hela kaffebranschen.

Vi tror att en rättvis tillväxt på kommersiella villkor, där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras, är en förutsättning för hållbar utveckling. I en komplex värdekedja är riskerna många. I de oroligheter som finns runtom i världen just nu ser vi framför allt två stora risker – mänskliga rättigheter och den kommersiella bärigheten.

Det bottnar i en oroväckande trend där många aktörer nu går in i ett överlevnadsläge, sänker garden och riskerar att börja tumma på mänskliga rättigheter. Oftast är det migrantarbetare, de som många gånger skördar kaffet, som är de mest utsatta. Det gäller att hitta schyssta villkor i den anställningsformen, så att de får de rättigheter som de har rätt till.

De kommersiella villkoren spelar också in. Det är den schyssta handeln som är drivkraften till att skapa mer hållbara förutsättningar. När den påverkas av till exempel inflation riskerar många att bli fartblinda och tappar insikter kring betalningsförmåga och den kommersiella bärigheten. Det ekonomiska benet i hållbar utveckling är viktig här. Blir hållbarhet bara en lyxprodukt, tillgänglig för de som kan betala för det, är inget vunnet. Bevarandet av den kommersiella förståelsen och de kommersiella grunderna är extremt viktigt.

I spåren av pandemin och det senaste årets fraktproblematik har vi fått röra oss på en mindre del av marknaden, vilket gjort att hela certifieringssystemets tillgänglighet - och i slutändan kaffe av god kvalitet, är mindre. Tack vare långa relationer med kooperativ har vi god kunskap kring hur vi kan hantera det här och har lyckats sprida våra risker. Ytterligare en utmaning kopplat till kaffe från certifierade odlingar är det för tillfället höga råvarupriset. Det är bra att kaffepriset är högt, det betyder att odlarna får mer betalt. Men det innebär också att kooperativen har färre incitament att certifiera sina produkter. De sociala och miljömässiga fördelar som certifieringar ger går då förlorade.

Utöver certifieringar tror vi på samarbeten. Tillsammans kan vi göra skillnad vad gäller både bättre levnadsvillkor och hållbara förutsättningar. Därför har vi som första rosteri anslutit oss till plattformen Era of We, som förskjuter makten i värdekedjan till odlarna och ökar värdet på deras produkter.

Era of We handlar framför allt om transparens, att alla måste motivera sin plats i värdekedjan. Dessutom får man en ökad förståelse för böndernas utmaningar, både när det gäller klimatutmaningar och möjligheterna till att föra vidare arbetet till nästa generation. Genom att höja medvetandet, höjer vi intresset, vilket i sin tur kan öka värdet och betalningsviljan.

Framåt ser vi positivt på den ökade noggrannheten när det kommer till mänskliga rättigheter. Att EU och andra statliga organ börjar ställa krav som alla företag måste förhålla sig till, är viktigt och bra. Att man belyser de här frågorna och ställer krav på riskminimering och ökad transparens tror vi kan göra stor skillnad för många människor. Det handlar om att synliggöra människorna, och deras utmaningar, i värdekedjan.

Martin Löfberg
Chief Purchasing Officer, Löfbergs

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll