Gå direkt till innehåll
Kathrine Löfberg och Anders Fredriksson är stolta över hur långt Löfbergs kommit på hållbarhetsområdet, men är samtidigt medvetna om att det finns mycket kvar att göra.
Kathrine Löfberg och Anders Fredriksson är stolta över hur långt Löfbergs kommit på hållbarhetsområdet, men är samtidigt medvetna om att det finns mycket kvar att göra.

Blogginlägg -

"Vi vill bidra till en värld där både människor och kaffe kan växa"

Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss på Löfbergs, ända sedan starten 1906. Det genomsyrar hela vår verksamhet och allt vi gör. Vi är stolta över hur långt vi kommit inom en del områden men på andra finns det mycket kvar att göra. Vår strävan mot ständiga hållbarhetsförbättringar präglar hela vår kultur.

Det ska sägas med en gång, vi verkar i en tid och ett sammanhang med stora utmaningar, kanske större än någonsin förut. Pandemin, klimatkrisen och ett brinnande krig i vårt närområde påverkar både människor och verksamheter över hela världen. Oss också, både som individer och företag.

Vi vill därför börja med att tacka alla våra kollegor som på olika sätt bidrar i vårt arbete, i både stort och smått. Det är tack vare er som vi fortsätter att utvecklas, att vårt klimatavtryck minskar och att vår positiva påverkan ökar på en rad olika områden. Det är viktigt och bra.

Oroligheterna i vår omvärld gör att riskerna ökar, även på hållbarhetsområdet. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det ställer nya krav på oss och andra. Samtidigt som vi ska hantera stora och akuta kriser, det som händer här och nu, måste vi klara av att hålla blicken i horisonten, och arbeta med det som ligger långt fram och tro på att det är möjligt att påverka allas vår framtid på ett positivt sätt. Det har förmodligen aldrig varit tydligare att hållbarhetsarbetet måste bedrivas på både kort och lång sikt.

Klimatkrisen och obalansen i kaffets värdekedja är två stora utmaningar – och något som påverkar världens kaffeodlare i stor utsträckning, vilket på sikt är ett hot mot hela vår bransch. Här jobbar vi på flera sätt för att skapa bättre förutsättningar. Mycket av arbetet sker i eller med fokus på odlarländer eftersom det är där utmaningarna är störst.

I International Coffee Partners arbetar vi tillsammans med europeiska kaffeföretag och andra aktörer för att förbättra utvecklingsmöjligheter och levnadsvillkor för småskaliga kaffeodlare och deras familjer, och inom ramen för initiativet coffee&climate handlar det om att ge odlarna kunskap och verktyg att möta klimatförändringarna. Att vi köper i stort sett allt kaffe från hållbart certifierade odlingar är också något som påverkar odlarna – och miljön – positivt.

Det här är beprövade metoder, men det handlar samtidigt om att hitta nya sätt att arbeta på, så att lösningarna på våra gemensamma utmaningar blir fler. Era of We och Circular Coffee Community är två bra exempel på det, inte minst för att dom bidrar till nya och hållbara affärsmöjligheter, både för odlare och andra.

Detta och mycket annat kan du läsa om i vår hållbarhetsredovisningen där vi också beskriver vårt ramverk för hållbarhetsarbetet som kretsar kring de konkreta mål vi satt för att bli en cirkulär verksamhet utan negativ påverkan på planeten, att bidra till en mer rättvis ekonomisk tillväxt för världens småskaliga kaffeodlare, och för att för att bidra till ett samhälle som präglas av inkludering och mångfald. Vi vill helt enkelt bidra till en värld där både människor och kaffe kan växa.

Hållbarhet har varit viktigt för oss på Löfbergs i generationer, och det kommer det alltid att vara. För framtida generationers skull.

Kathrine Löfberg, styrelseordförande
Anders Fredriksson, vd

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll