Gå direkt till innehåll
Malin Helgman ansvarar för digital innovation på Löfbergs. Här bloggar om behovet och möjligheterna att förbättra kaffeodlarnas möjligheter.
Malin Helgman ansvarar för digital innovation på Löfbergs. Här bloggar om behovet och möjligheterna att förbättra kaffeodlarnas möjligheter.

Blogginlägg -

”Ambitionen är att förändra kaffebranschen och förbättra odlarnas möjligheter”

Kaffebranschen har stora utmaningar och många kaffeodlare kämpar dagligen för att överleva ekonomiskt. Det hotar försörjningsmöjligheterna och gör att färre unga ser en framtid som kaffeodlare, vilket på sikt kan minska tillgången på kaffe. Vi arbetar på många sätt i vår egen värdekedja, genom till exempel leverantörsuppföljningar, utvecklingsprojekt och certifieringar. Men vi har alltid haft en större ambition – att förändra hela kaffebranschen och förbättra odlarnas möjligheter.

Ett år har gått sedan Löfbergs som första kafferosteri anslöt sig till Era of We, världens första digitala plattform som för samman kaffeodlare, kafferosterier och konsumenter. Här kan kaffeodlare bygga sina egna varumärken och marknadsföra sig direkt mot konsumenter och kafferosterier. Det skapar en mer balanserad värdekedja med mer makt till kaffeodlarna genom att de själva sätter villkoren.

Plattformen river språkbarriärer och möjliggör kontakt mellan alla aktörer i värdekedjan. Den digitala dimensionen möjliggör informationsdelning och enkel kommunikation, vilket ger en ökad förståelse för odlarnas utmaningar så som klimatförändringar och möjligheterna för nästa generation att ta över.

Genom att odlarna kan marknadsföra de unika egenskaperna för just deras kaffe, bidrar Era of We till att öka det totala värdet för odlarna. Era of We skapar direktrelationer mellan kaffeodlare och våra kunder, helt utan mellanhänder. Det möjliggör nya affärsmodeller – våra kunder letar alltid efter nya produkter och tjänster som kan stärka deras varumärke och affär, då blir Era of We en självklar kanal.

Vi kan inte förändra kaffeindustrin själva, vi behöver hjälp. Kaffekoppen i din hand är ett resultat av hårt arbete och enorm kunskap, och borde behandlas som det. Genom att gå in på plattformen Era of We och utforska möjligheterna kan du vara med och förändra.

Malin Helgman
Head of Digital Innovation, Löfbergs

***

>> Läs mer i Löfbergs nya hållbarhetsredovisning.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll