Gå direkt till innehåll
Anders Fredriksson är vd på Löfbergs. Här bloggar han om kafferosteriets arbete för att bidra till en värld där både människor kan växa.
Anders Fredriksson är vd på Löfbergs. Här bloggar han om kafferosteriets arbete för att bidra till en värld där både människor kan växa.

Blogginlägg -

”Vi både kan och måste vara med och driva på för en mer hållbar framtid."

Det råder ingen tvekan om att läget för klimatet är akut. Ekosystemen rubbas och den biologiska minskar. Samtidigt ser vi stora sociala utmaningar med ökad polarisering och en växande ojämlikhet över hela världen. Här både kan och måste vi på Löfbergs vara med och driva på för en mer hållbar framtid.

Även om vi är små i vissa avseenden så är vi stora nog att göra skillnad på många områden. När vi tittar på vår roll i samhället, värdekedjan och världen ser vi tydligt att vi kan påverka både människors välbefinnande och bidra till en välmående planet. För oss handlar det om att bidra till en värld där människor och kaffe kan växa, och vårt perspektiv har alltid varit att bygga för kommande generationer.

Vi är ett värderingsdrivet företag, och värderingarna är grunden i vårt hållbarhetsarbete. De styr våra beslut och hur vi arbetar. Vi förbinder oss helhjärtat till Agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling. Agendan vägleder oss i vårt agerande och våra målsättningar, och vi har tydligt identifierat vilka globala mål som vårt hållbarhetsarbete direkt bidrar till. Vi är övertygade om att näringslivet har en avgörande roll i arbetet med att nå målen.

I vårt ramverk för hållbara affärer beskriver vi riktningen och ambitionen för vårt hållbarhetsarbete i vår värdekedja och som samhällsaktör. Ambitioner och mål är satta i linje med FN:s globala mål och Parisavtalet för klimat. Utmaningarna vi antagit är inte små. Det kommer krävas hårt arbete, smarta lösningar och många samarbeten, och för att möta de globala utmaningarna har vi grupperat vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden: Circular, Fair och Inclusive.

Varje fokusområde har en ambition som bryts ned i tydliga verksamhetsmål och omfamnar det holistiska perspektiv som våra värderingar grundar sig i. Ramverket är ett levande dokument som uppdateras i takt med vår omvärld, och som hjälper oss att ta kloka och hållbara val som bidrar till både affärs- och samhällsnytta.

För att driva verklig förändring måste vi vara både nytänkande och modiga. Löfbergs grundades 1906 och sedan starten strävat efter att vara pionjärer inom hållbarhet, en roll vi vill stärka framöver. Vi går gärna först och gläds när vi inspirerar vår omvärld, men vi når ofta våra mål genom att samarbeta med andra. Det handlar om kraften i att göra tillsammans.

Tydliga värderingar skapar en trygghet och gör att vi vågar ta ställning, höja rösten och driva frågor som är viktiga för oss och vår omvärld. Och vi kommer fortsätta att transparent rapportera och dela med oss av såväl framgångar som motgångar. Vi har inte alla svar och vi vet inte exakt hur vi ska nå alla våra mål än, men vi vet att höga ambitioner och mål hjälper oss att hitta vägar för att vi ska lyckas.

Anders Fredriksson
Vd, Löfbergs

>> Läs mer i Löfbergs nya hållbarhetsredovisning.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll