Gå direkt till innehåll
Tony Broman är Senior Trading Manager på Löfbergs. Här bloggar han om en positiv utveckling för ekologiskt kaffe i Brasilien.
Tony Broman är Senior Trading Manager på Löfbergs. Här bloggar han om en positiv utveckling för ekologiskt kaffe i Brasilien.

Blogginlägg -

”Certifieringar en viktig pusselbit för en rättvis och hållbar utveckling”

Det finns ett stort behov av ökad rättvisa i kaffets värdekedja, och det är något vi arbetar med på olika sätt. Till exempel genom certifieringar. 1995 importerade Löfbergs den första containern ekologiskt kaffe till Sverige. Idag är vi en av världens största inköpare och rostare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.

Att jobba med certifieringar innebär att en oberoende part kontrollerar odlingen, att produktionen och arbetsförhållanden sker med hänsyn till både människor och miljö. Det betyder att certifieringar både minskar risker och bidrar till positiv förändring, och i vår strävan att bidra till en mer rättvis och hållbar utveckling i värdekedjan är certifieringar därför ett bra komplement i vårt arbete.

På mina resor i odlarländer ser jag många goda exempel på att certifierat kaffe är ett bra verktyg för positiv förändring. Bättre betalt till odlare, lägre vattenförbrukning och starkare motståndskraft mot klimatförändringar är några exempel.

Det är inte alltid lätt att hitta kaffe som uppfyller våra högt ställda krav på smak, kvalitet och hållbarhet, och det här är något jag jobbat med i snart 30 år. Hela tiden med strävan att hitta gott ekologiskt kaffe. Tack vare en utveckling i Brasilien som vi varit med och drivit ser det ut som att utbudet nu kan komma att öka. Det hänger bland annat ihop med ett större intresse för miljö- och klimatfrågor hos konsumenter som gör att de ekonomiska fördelarna med att odla ekologiskt blir starkare. Odlare får helt enkelt bättre betalt för sitt arbete med ekologisk odling.

De senaste åren har jag rest runt i bland annat Brasilien för att berätta för kaffeodlare om de nordiska ländernas stora intresse för ekologiskt kaffe. Det är som sagt ett merarbete med ekologiskt kaffe, men det finns alltså stora kommersiella fördelar för odlarna, speciellt i ett så volymdrivet land som Brasilien.

Resorna har gett resultat, och fler och fler odlare ser ett mervärde med ekologisk odling. Under de senaste åren har vi tecknat avtal med ett antal ekologiska odlare, och fler är på gång. Avtalen löper över flera år, vilket är historiskt långa kontrakt i kaffebranschen. Det här är bra både för oss och odlarna. Vi kan säkra långsiktiga leveranser av högkvalitativa ekologiska kaffen samtidigt som odlarna kan fortsätta investera och utveckla sin verksamhet. De långa kontrakten gör bland annat att det blir lättare för kaffeodlaren att få lån från banker och investerare.

Klimatförändringarna har påverkat odlingen av ekologiskt kaffe i många länder. Därför är det extra viktigt att odlare i Brasilien, världens största kaffeproducerande land, satsar på det. Välskötta ekologiska gårdar är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, men omställningen kräver många odlare samt engagemang och ekonomiska insatser. De förhållandena finns i Brasilien.

Tony Broman
Senior Trading Manager, Löfbergs


***

>> Läs mer i Löfbergs nya hållbarhetsredovisning.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll