Gå direkt till innehåll
Löfbergs nya hållbarhetsredovisning: ”Viktigare än någonsin att våga agera och ta kliv framåt”

Pressmeddelande -

Löfbergs nya hållbarhetsredovisning: ”Viktigare än någonsin att våga agera och ta kliv framåt”

Löfbergs nya hållbarhetsredovisning för det förlängda verksamhetsåret juli 2022 till december 2023 visar att det familjeägda kafferosteriet fortsätter att göra framsteg på hållbarhetsområdet. Samtidigt presenterar företaget ett nytt ramverk för hållbar utveckling, där målet är att minska utsläppen i hela värdekedjan (scope 3) med 30 procent till år 2030.

- I en tid när det finns krafter som ifrågasätter tempot i hållbarhetsarbetet är det viktigare än någonsin att våga agera och ta kliv framåt. Här vill vi vara en positiv kraft tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra partners, säger Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef på Löfbergs.

I det nya ramverket tydliggör Löfbergs fokusfrågor och riktningen framåt. Det handlar om insatser i hela värdekedjan, till exempel att förbättra kaffeodlarnas möjligheter och levnadsvillkor, minimera utsläppen och svinnet i den egna produktionen, och att inspirera till en mer hållbar konsumtion.

- Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och påverkar kaffebranschen i väldigt hög utsträckning. Ska vi kunna dricka gott kaffe i framtiden krävs det att vi tar ansvar i alla led, även för det som ligger utanför vår egen verksamhet och som vi inte har direkt kontroll över, säger Kajsa-Lisa Ljudén.

Schyssta villkor för fler kaffeodlare
De utvecklingsprojekt som Löfbergs driver inom ramen för International Coffee Partners (ICP) och coffee&climate (c&c) har fram till idag stärkt 185 000 småskaliga kaffeodlare och deras möjligheter att möta klimatförändringar och förbättra sina levnadsvillkor. Löfbergs är samtidigt en av världens största inköpare och rostare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, vilket bland annat genererade 78,3 miljoner kronor i extra premier till odlare och kooperativ.

- Under 2023 började vi som första företag i världen köpa in hållbart verifierat kaffe enligt Gerações, en ny hållbarhetsprotokoll som det brasilianska kooperativet Cooxupé utvecklat. Vi gör samtidigt stora investeringar i datadrivna system som ökar spårbarhet och transparens, och som gör det möjligt för oss att följa och skräddarsy våra hållbarhetsinsatser. Det gör att vi skapar bättre möjligheter och villkor för ännu fler kaffeodlare, säger Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef på Löfbergs.

Förpackningsutveckling och rekordlågt svinn
Förpackningar är ett annat viktigt område för Löfbergs, och här presenterade företaget en världsnyhet under 2023. Tillsammans med leverantörer har företaget börjat använda ett nytt förpackningsmaterial anpassat för materialåtervinning, vilket skapar förutsättningar för ett cirkulärt kretslopp. Löfbergs kan också rapportera att svinnet i den egna produktionen minskat till rekordlåga 0,28 procent.

Några nyckeltal i Löfbergs hållbarhetsredovisning

  • Produktionen steg till 12 miljoner koppar gott kaffe – om dagen.
  • 78,3 miljoner kronor i extra premier till Fairtrade-odlare och -kooperativ
  • 185 000 småskaliga kaffeodlare har deltagit i de utvecklingsprojekt Löfbergs driver inom ramen för ICP och c&c
  • Andelen förnybart förpackningsmaterial ökade till 75 %
  • Svinnet av producerat kaffe minskade till 0,28 %
  • Ställer om till 100 % fossilfria sjötransporter

För mer information, kontakta gärna:
Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef, tfn: 0703-55 94 13, kajsa-lisa.ljuden@lofbergs.se
Anders Thorén, kommunikationschef, tfn: 0703-55 64 22, anders.thoren@lofbergs.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kafferosteriet Löfbergs är ett familjeföretag grundat 1906. Idag är vi drygt 300 kaffeälskare som är verksamma i norra Europa, och som delar passionen för smak, trender och hållbarhet. Vi omsätter 2,7 miljarder kronor och är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Löfbergs äger även varumärkena Peter Larsen Kaffe och Kobbs.

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll

- Nu tar vi nästa steg i vårt hållbarhetsarbete genom att kombinera fler metoder för att skapa schyssta villkor för ännu fler kaffebönder, säger Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef på Löfbergs.

Löfbergs breddar sitt hållbarhetsarbete – ersätter certifieringen på sin mellanrost

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Löfbergs och är något det familjeägda kafferosteriet jobbar med på många olika sätt, inte minst i odlarländer. Nu tar Löfbergs nästa steg i hållbarhetsarbetet och ersätter Rainforest Alliance-sigillet på sin mellanrost med andra hållbarhetsverktyg. Syftet är att öka transparensen och skapa bättre möjligheter och villkor för ännu fler kaffeodlare.